Малиново вино Kubera

Добре дошли в Кубера
Малиновият път, който е колкото близо до Земята, толкова близо и до Вселената!

Нашата история започва тук и сега (с теб):
Ти си мечтател, авантюрист, ексцентрик, романтик,
новатор, експериментатор – ти си аз – ние сме бъдещето!
Знаеш ли , че нашата Галактика Млечният път мирише на малини?
А знаеш ли какво съм Аз!
Аз съм свеж, тръпчив, пълен, вълнуващ, експлодиращ, нестихващ
неутолим ароматен екстаз.
– Аз съм Малиновият път до Вселената.
Аз съм Кубера!
Аз съм Ти! Опитай ме!

Ние вярваме, че всичко във Вселената е свързано и допълващо се. Опитваме се да спазваме баланса в природата и освен всички биологични практики, които използваме при отглеждане на нашите насаждения, сме сигурни, че положителните емоции са основен заряд за вкуса на малините, които се превръщат в най – уникалното малиново вино, което може да бъде опитано!
насажденията за малиново вино Кубера
Насаждения - Малиново Вино Кубера
Насажденията на малиново вино Кубера се намират в южното подножие на Стара планина на 450м. надморска височина в средата на Розовата долина в близост до град Сопот, едно от най – благоприятните по климат места в България. Тук зимите са топли, а летата хладни, слънчевите дни много, а облачните кой ги брои!

Facebook

Телефон

Внимание:
За пълна хармония при консумация на малиново вино Кубера не трябва нищо друго,освен пълна бутилка, която да бъде изпразнена до дъно!
А за пълна хармония придружена с душевен екстаз, трябва да си позитивен, обграден с позитивни индивиди, сухи мезета, сирена и сладки изкушения, чиято единствена цел е смях, опиянение, бурни емоции, всички говорейки едновременно, нечувайки нищо , но разбирайки всичко.
Кубера пий с жажда!

Ще бъде истинска чест за нас да прочетем вашите приключения с Кубера малиново вино.
Кубера жажда за още!

КОНТАКТИ

гр. Сопот 4330
office@kuberabg.com
+359 879 108 004
Facebook: Kubera