Вино от малини – Kubera

Ние вярваме, че всичко във Вселената е свързано и допълващо се. Опитваме се да спазваме баланса в природата и освен всички биологични практики, които използваме при отглеждане на нашите насаждения, сме сигурни, че положителните емоции са основен заряд за вкуса на малините, които се превръщат в най – уникалното малиново вино, което може да бъде опитано!

Насажденията на малиново вино Кубера се намират в южното подножие на Стара планина на 450м. надморска височина в средата на Розовата долина в близост до град Сопот, едно от най – благоприятните по климат места в България. Тук зимите са топли, а летата хладни, слънчевите дни много, а облачните кой ги брои!

Малиново вино Кубера
лого за малиново вино Кубера
кубера малиново вино бутилки
Малиново вино Кубера

Малиново вино Кубера се прави в бутикова винарна на 20км. от насажденията, нарочно избрана за моментална и навремена преработка , което е предпоставка за запазване на автентичния вкус на малина.
Нашата рецепта не е от баба и дядо, екип сме от новатори, експериментатори, авантюристи и любители на опияняващите чувства , които може да ти даде чудното вино.
С помощта на нашия технолог Таня създадохме млада рецепта за малиново вино, от което да се разтуптява сърцето, да омекват капачки, да изтръпват глави и да създава приключения и страсти, достойни да бъдат записани в книгата на Кубера.
Ще бъде истинска чест за нас да прочетем вашите приключения с Кубера малиново вино.
Кубера жажда за още!